اتصالات پیچی – محصولات شرکت اتصالات کاوه گستر

سه راهی - 90 Tee

سه راهی | 90 Tee

زانو | 90 Elbow

زانو | 90 Elbow

رابط | Coupling

رابط | Coupling

زانو ماده | 90 Elbow

زانو ماده | 90 Elbow

درپوش انتهایی | End Plug

درپوش انتهایی | End Plug

زانو نر | Elbow Male Thread

زانو نر | Elbow Male Thread

اتصال ماده | Female Connection

اتصال ماده | Female Connection

اتصال فلنج دار | Flange Adaptore

اتصال فلنج دار | Flange Adaptore

اتصال نر | Male Connection

اتصال نر | Male Connection

مغزی پلی استال | Poly Asetal Nipple

مغزی پلی استال | Poly Asetal Nipple

درپوش پلی استال | Poly Asetal Plug

درپوش پلی استال | Poly Asetal Plug

سه راهی تبدیلی | Reducing Tee

سه راهی تبدیل | Reducing Tee

سه راه ماده | Tee Connection Female

سه راه ماده | Tee Connection Female

رابط تبدیلی | Reducing Coupling

رابط تبدیلی | Reducing Coupling

اتصالات رزوه‌ای

سه راه نر | Tee Connection Male

سه راه نر | Tee Connection Male