اتصالات جوشی – محصولات شرکت اتصالات کاوه گستر

سه راهی 90| Tee 90

سه راهی

زانو 90 | Elbow 90

زانو 90

فلنج جوشی پایه کوتاه | Stub end short

فلنج جوشی پایه کوتاه

فلنج جوشی پایه بلند |Stub end long

فلنج جوشی پایه بلند

کپ | Cap

کپ

زانو 45 | Elbow 45

زانو 45

سه راهی تبدیلی جوشی 90 | Reducing Tee 90

سه راهی تبدیلی جوشی 90

تبدیل | Reducing Bush

تبدیل

تبدیل پلی اتیلن به برنجی | PE/ Brass Transition Fittinon Fittings

تبدیل پلی اتیلن به برنجی

سه راهی تبدیلی جوشی 90 | Reducing Tee 90

سه راهی تبدیلی جوشی 90